50 سال بدون گل خورده برابر مردان سرزمین هزار معبد/ 10 نکته تاریخی از بازیهای ایران وهندوستان

ایران وهندوستان به مصاف هم خواهند رفت،قدیمی ترین بازی ملی تاریخ فوتبال ایران ،برای ایران چیزی جز یک برد پرگل را نمیتواند همراه داشته باشد،هندوستان اما مبدا رسمی فوتبال ملی ماست.

مرجع سلامتی

اسکای نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author