45 دقیقه تا شگفتی بزرگ؛/ گزارش زنده: قشقایی 1 – پرسپولیس 1

45 دقیقه تا شگفتی بزرگ؛/ گزارش زنده: قشقایی 1 – پرسپولیس 1
اولین گل اوکراینی پرسپولیس توانست این تیم را از مخمصه شکست برابر حریف ناشناخته نجات دهد و این تیم را در جام حذفی نگه دارد.

45 دقیقه تا شگفتی بزرگ؛/ گزارش زنده: قشقایی 1 – پرسپولیس 1

اولین گل اوکراینی پرسپولیس توانست این تیم را از مخمصه شکست برابر حریف ناشناخته نجات دهد و این تیم را در جام حذفی نگه دارد.
45 دقیقه تا شگفتی بزرگ؛/ گزارش زنده: قشقایی 1 – پرسپولیس 1

label, , , , , , , , , , , ,

About the author