3 گل، طلب استقلال از کاوه (گزارش تصویری)

3 گل، طلب استقلال از کاوه (گزارش تصویری)
مهاجم استقلال با وجود دوندگی زیادی که انجام می دهد بازهم در بازی با گسترش فولاد موقعیت های عالی گلزنی را از دست داد تا استقلال از کسب چهارمین پیروزی فصل دور بماند.

3 گل، طلب استقلال از کاوه (گزارش تصویری)

مهاجم استقلال با وجود دوندگی زیادی که انجام می دهد بازهم در بازی با گسترش فولاد موقعیت های عالی گلزنی را از دست داد تا استقلال از کسب چهارمین پیروزی فصل دور بماند.
3 گل، طلب استقلال از کاوه (گزارش تصویری)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author