3 پیروزی برای ملی‌پوشان ایران/ نتایج روز سوم رقابت‌های اسنوکر جهانی اعلام شد

3 پیروزی برای ملی‌پوشان ایران/ نتایج روز سوم رقابت‌های اسنوکر جهانی اعلام شد
ملی‌پوشان اسنوکر ایران در سومین روز از رقابت‌های جهانی موفق به کسب 3 پیروزی در مقابل حریفانی از کشورهای سنگاپور، اتریش و ژاپن شدند.

3 پیروزی برای ملی‌پوشان ایران/ نتایج روز سوم رقابت‌های اسنوکر جهانی اعلام شد

ملی‌پوشان اسنوکر ایران در سومین روز از رقابت‌های جهانی موفق به کسب 3 پیروزی در مقابل حریفانی از کشورهای سنگاپور، اتریش و ژاپن شدند.
3 پیروزی برای ملی‌پوشان ایران/ نتایج روز سوم رقابت‌های اسنوکر جهانی اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author