23 بازیکن نهایی قطر برای مصاف با ایران/ رکورد بیشترین ملی‌پوش برای لخویا

23 بازیکن نهایی قطر برای مصاف با ایران/ رکورد بیشترین ملی‌پوش برای لخویا
سرمربی قطر سرانجام روی نام دو بازیکن قلم قرمز کشید تا 23 مسافر نهایی سفر به تهران را معرفی کند.

23 بازیکن نهایی قطر برای مصاف با ایران/ رکورد بیشترین ملی‌پوش برای لخویا

سرمربی قطر سرانجام روی نام دو بازیکن قلم قرمز کشید تا 23 مسافر نهایی سفر به تهران را معرفی کند.
23 بازیکن نهایی قطر برای مصاف با ایران/ رکورد بیشترین ملی‌پوش برای لخویا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author