منصوریان: ” آهی ” پشت سر تیمم نیست

منصوریان: ” آهی ” پشت سر تیمم نیست
علیرضا منصوریان از آمادگی تیمش برای دربی 83 می‌گوید.

منصوریان: ” آهی ” پشت سر تیمم نیست

علیرضا منصوریان از آمادگی تیمش برای دربی 83 می‌گوید.
منصوریان: ” آهی ” پشت سر تیمم نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author