“عادل الجبیر فردی دروغگو است”

“عادل الجبیر فردی دروغگو است”
نوری مالکی رئیس ائتلاف «‌ دولت قانون » عراق اعلام کرد: مجازات نکردن رژیم سعودی به معنای افزایش قتل، کشتار ، تخریب و نابودی است.
۰۹:۵۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ شهریور


“عادل الجبیر فردی دروغگو است”

نوری مالکی رئیس ائتلاف «‌ دولت قانون » عراق اعلام کرد: مجازات نکردن رژیم سعودی به معنای افزایش قتل، کشتار ، تخریب و نابودی است.
۰۹:۵۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ شهریور


“عادل الجبیر فردی دروغگو است”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author