فواید زنبور” تریکو گراما”

فواید زنبور” تریکو گراما”
در کشت ارگانیک، گاهی در شالیزارهای برنج از نوعی زنبور برای دفع آفات استفاده می شود که علاوه بر نداشتن زیان های استفاده از سموم، برای تولید کننده بسیار مقرون به صرفه نیز هست.
۱۵:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


فواید زنبور” تریکو گراما”

در کشت ارگانیک، گاهی در شالیزارهای برنج از نوعی زنبور برای دفع آفات استفاده می شود که علاوه بر نداشتن زیان های استفاده از سموم، برای تولید کننده بسیار مقرون به صرفه نیز هست.
۱۵:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


فواید زنبور” تریکو گراما”

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author