نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه

نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه
دستاوردها و توانمندی های جدید کشورها در حوزه انرژی هسته ای در نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه به نمایش درآمده است .
۱۴:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه

دستاوردها و توانمندی های جدید کشورها در حوزه انرژی هسته ای در نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه به نمایش درآمده است .
۱۴:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


نمایشگاه ” اتم اکسپو ۲۰۱۶ ” روسیه

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author