” الکرمه” آزاد شد

” الکرمه” آزاد شد
الکرمه در شرق فلوجه عراق از اشغال داعش آزاد شد.
۰۸:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


” الکرمه” آزاد شد

الکرمه در شرق فلوجه عراق از اشغال داعش آزاد شد.
۰۸:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


” الکرمه” آزاد شد

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author