رزمایش ارتش با نام “حیدر کرار۳”

رزمایش ارتش با نام “حیدر کرار۳”
نیروی زمینی ارتش در رزمایش موشکی خود ۲ فروند موشک نازعات شلیک کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


رزمایش ارتش با نام “حیدر کرار۳”

نیروی زمینی ارتش در رزمایش موشکی خود ۲ فروند موشک نازعات شلیک کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


رزمایش ارتش با نام “حیدر کرار۳”

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author