ماهواره “مصباح” آماده پرتاب

ماهواره “مصباح” آماده پرتاب
رئیس سازمان فضایی ایران از ساخت ‌ماهواره‌های مصباح۲ و ناهید خبر داد و گفت: ماهواره “مصباح” آماده پرتاب است.
۱۳:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت


ماهواره “مصباح” آماده پرتاب

رئیس سازمان فضایی ایران از ساخت ‌ماهواره‌های مصباح۲ و ناهید خبر داد و گفت: ماهواره “مصباح” آماده پرتاب است.
۱۳:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت


ماهواره “مصباح” آماده پرتاب

بک لینک رنک 8

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author