“سلمان خان”هم المپیکی شد

“سلمان خان”هم المپیکی شد
سایت کمیته ملی المپیک نوشت:سلمان خان هنرپیشه مشهور بالیوودی به عنوان سفیر حسن نیت المپیک ریو برگزیده شد.

“سلمان خان”هم المپیکی شد

سایت کمیته ملی المپیک نوشت:سلمان خان هنرپیشه مشهور بالیوودی به عنوان سفیر حسن نیت المپیک ریو برگزیده شد.
“سلمان خان”هم المپیکی شد

آپدیت نود 32 ورژن 9

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author