پیام کاپیتان استقلال برای قهرمان کوچک کشتی/”بلند شو و بیماری را ضربه کن”

پیام کاپیتان استقلال برای قهرمان کوچک کشتی/”بلند شو و بیماری را ضربه کن”
دروازه‌بان استقلال در اینستاگرام پیامی را منتشر کرد.

پیام کاپیتان استقلال برای قهرمان کوچک کشتی/”بلند شو و بیماری را ضربه کن”

دروازه‌بان استقلال در اینستاگرام پیامی را منتشر کرد.
پیام کاپیتان استقلال برای قهرمان کوچک کشتی/”بلند شو و بیماری را ضربه کن”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author