تشکر ملی‌پوشان فوتبال از هواداران/”پرشورها”ممنون که آمدید

تشکر ملی‌پوشان فوتبال از هواداران/”پرشورها”ممنون که آمدید
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:اعضای تیم ملی فوتبال ایران از حمایتهای هواداران در بازی ایران برابر کره جنوبی تقدیر کردند.

تشکر ملی‌پوشان فوتبال از هواداران/”پرشورها”ممنون که آمدید

سایت فدراسیون فوتبال نوشت:اعضای تیم ملی فوتبال ایران از حمایتهای هواداران در بازی ایران برابر کره جنوبی تقدیر کردند.
تشکر ملی‌پوشان فوتبال از هواداران/”پرشورها”ممنون که آمدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author