16+2 نکته از دربی ماشین سازی- گسترش فولاد/ دربی تبریز؛ چیزی شبیه دعواهای خانوادگی

16+2 نکته از دربی ماشین سازی- گسترش فولاد/ دربی تبریز؛ چیزی شبیه دعواهای خانوادگی
گسترش فولاد که تیم پرامید لیگ برتر به حساب می آید، قصد دارد بازی قبل مقابل پیکان را جبران کند و ماشین سازی برای کسب دومین پیروزی تلاش می کند.

16+2 نکته از دربی ماشین سازی- گسترش فولاد/ دربی تبریز؛ چیزی شبیه دعواهای خانوادگی

گسترش فولاد که تیم پرامید لیگ برتر به حساب می آید، قصد دارد بازی قبل مقابل پیکان را جبران کند و ماشین سازی برای کسب دومین پیروزی تلاش می کند.
16+2 نکته از دربی ماشین سازی- گسترش فولاد/ دربی تبریز؛ چیزی شبیه دعواهای خانوادگی

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author