دو بازیکن آرسنال که به بارسلونا “نه” گفتند

دو بازیکن آرسنال که به بارسلونا “نه” گفتند
پس از بیرین، آیووبی نیز اعلام کرد که اگر بارسلونا به وی پیشنهاد دهد آن را رد خواهد کرد.

دو بازیکن آرسنال که به بارسلونا “نه” گفتند

پس از بیرین، آیووبی نیز اعلام کرد که اگر بارسلونا به وی پیشنهاد دهد آن را رد خواهد کرد.
دو بازیکن آرسنال که به بارسلونا “نه” گفتند

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author