“الجبیر فراموش نکند که کشورش خطرناکترین حامی تروریسم است”

“الجبیر فراموش نکند که کشورش خطرناکترین حامی تروریسم است”
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جبیر به جای تحریف واقعیت‌ها فراموش نکند که کشورش خطرناک ترین حامی تروریسم است.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


“الجبیر فراموش نکند که کشورش خطرناکترین حامی تروریسم است”

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جبیر به جای تحریف واقعیت‌ها فراموش نکند که کشورش خطرناک ترین حامی تروریسم است.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


“الجبیر فراموش نکند که کشورش خطرناکترین حامی تروریسم است”

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author