15 بازی بدون گل زده برای پدیده ایرانی/ رکورد عجیب آزمون در ترکیب روستوف

15 بازی بدون گل زده برای پدیده ایرانی/ رکورد عجیب آزمون در ترکیب روستوف
دوازدهمین هفته لیگ برتر روسیه با یک ناکامی دیگر برای نایب قهرمان فصل گذشته به پایان رسید تا بعد از این بازی رکوردی عجیب برای پدیده ایرانی روستوف رقم بخورد.

15 بازی بدون گل زده برای پدیده ایرانی/ رکورد عجیب آزمون در ترکیب روستوف

دوازدهمین هفته لیگ برتر روسیه با یک ناکامی دیگر برای نایب قهرمان فصل گذشته به پایان رسید تا بعد از این بازی رکوردی عجیب برای پدیده ایرانی روستوف رقم بخورد.
15 بازی بدون گل زده برای پدیده ایرانی/ رکورد عجیب آزمون در ترکیب روستوف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author