کره شمالی: آمریکا از “خط قرمز ” عبور و اعلام جنگ کرده است

کره شمالی: آمریکا از “خط قرمز ” عبور و اعلام جنگ کرده است
دیپلمات بلند پایه کره شمالی در امور آمریکا امروز اعلام کرد: واشنگتن با قرار دادن نام کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در فهرست افراد تحت تحریم خود از “خط قرمز” عبور و در واقع اعلان جنگ کرده است.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


کره شمالی: آمریکا از “خط قرمز ” عبور و اعلام جنگ کرده است

دیپلمات بلند پایه کره شمالی در امور آمریکا امروز اعلام کرد: واشنگتن با قرار دادن نام کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در فهرست افراد تحت تحریم خود از “خط قرمز” عبور و در واقع اعلان جنگ کرده است.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


کره شمالی: آمریکا از “خط قرمز ” عبور و اعلام جنگ کرده است

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author