دولت “مکلف” به حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد است

دولت “مکلف” به حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف ۵ هزار میلیارد تومان بودجه دفاع کشور یک علامت منفی برای کشور است و قطعاً این موضوع در مجلس رأی نمی‌آورد. پیش‌بینی ما این است که دولت حذف یارانه‌ها سه دهک بالایی را در این سال انتخابات، انجام نمی‌دهد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


دولت “مکلف” به حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف ۵ هزار میلیارد تومان بودجه دفاع کشور یک علامت منفی برای کشور است و قطعاً این موضوع در مجلس رأی نمی‌آورد. پیش‌بینی ما این است که دولت حذف یارانه‌ها سه دهک بالایی را در این سال انتخابات، انجام نمی‌دهد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


دولت “مکلف” به حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد است

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author