1.75 معدل گل در هر مسابقه/ انتظار 52 دقیقه‌ای برای دیدن گل!

1.75 معدل گل در هر مسابقه/ انتظار 52 دقیقه‌ای برای دیدن گل!
عبور 14 توپ از خط دروازه معدل گل 1.75 را برای هر بازی به ثبت رسانده است. این نشان می دهد بازی های لیگ برتر هنوز به استاندارد فوتبال تهاجمی نزدیک نشده است!

1.75 معدل گل در هر مسابقه/ انتظار 52 دقیقه‌ای برای دیدن گل!

عبور 14 توپ از خط دروازه معدل گل 1.75 را برای هر بازی به ثبت رسانده است. این نشان می دهد بازی های لیگ برتر هنوز به استاندارد فوتبال تهاجمی نزدیک نشده است!
1.75 معدل گل در هر مسابقه/ انتظار 52 دقیقه‌ای برای دیدن گل!

خرید رنک گوگل

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author