مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا

مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا
مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا با حضور یگان های توپخانه و هوانیروز ارتش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می شود.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا

مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا با حضور یگان های توپخانه و هوانیروز ارتش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می شود.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


مرحله سوم رزمایش “بیت المقدس ۲۸” فردا

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author