وقتی آمریکا نقش “لولو” را برای شرکای ایران بازی می کند

وقتی آمریکا نقش “لولو” را برای شرکای ایران بازی می کند
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گزارش ها را در این باره به چالش کشید که ایران در حال حاضر به عنوان بخشی از توافق هسته ای، خواستار دست یابی به سیستم مالی آمریکاست.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


وقتی آمریکا نقش “لولو” را برای شرکای ایران بازی می کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گزارش ها را در این باره به چالش کشید که ایران در حال حاضر به عنوان بخشی از توافق هسته ای، خواستار دست یابی به سیستم مالی آمریکاست.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


وقتی آمریکا نقش “لولو” را برای شرکای ایران بازی می کند

آپدیت نود 32 ورژن 7

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author