۶ کشته و ۵ ناپدید در سیل تگزاس

۶ کشته و ۵ ناپدید در سیل تگزاس
سیل در تگزاس آمریکا ۶ کشته برجای گذاشت.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


۶ کشته و ۵ ناپدید در سیل تگزاس

سیل در تگزاس آمریکا ۶ کشته برجای گذاشت.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


۶ کشته و ۵ ناپدید در سیل تگزاس

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author