۵ هزار میلیارد تومان بدهی گندمکاران پرداخت می شود

۵ هزار میلیارد تومان بدهی گندمکاران پرداخت می شود
محمد شفیع ملک زاده گفت: از یازده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول گندمکاران تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است.
۱۴:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


۵ هزار میلیارد تومان بدهی گندمکاران پرداخت می شود

محمد شفیع ملک زاده گفت: از یازده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول گندمکاران تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است.
۱۴:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


۵ هزار میلیارد تومان بدهی گندمکاران پرداخت می شود

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author