۵+۲ نفر «هوو»های منصوریان می‌شوند

۵+۲ نفر «هوو»های منصوریان می‌شوند
روزنامه خبرورزشی نوشت: اعضای کادر فنی استقلال از تشکیل کمیته فنی به طور کامل ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. طبیعی هم هست، چرا که آن‌ها می‌دانند تشکیل کمیته فنی چه عواقبی دارد و حتی ممکن است آینده کاری آنها را تحت ‌تأثیر قرار دهد.

۵+۲ نفر «هوو»های منصوریان می‌شوند

روزنامه خبرورزشی نوشت: اعضای کادر فنی استقلال از تشکیل کمیته فنی به طور کامل ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. طبیعی هم هست، چرا که آن‌ها می‌دانند تشکیل کمیته فنی چه عواقبی دارد و حتی ممکن است آینده کاری آنها را تحت ‌تأثیر قرار دهد.
۵+۲ نفر «هوو»های منصوریان می‌شوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author