۳ کشته بر اثر جاری شدن سیل در آلمان

۳ کشته بر اثر جاری شدن سیل در آلمان
بر اثر جاری شدن سیل در آلمان دست کم سه تن جان خود را از دست دادند.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


۳ کشته بر اثر جاری شدن سیل در آلمان

بر اثر جاری شدن سیل در آلمان دست کم سه تن جان خود را از دست دادند.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


۳ کشته بر اثر جاری شدن سیل در آلمان

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author