۳۸ کشته از جمله ۱۶ کودک در ماداگاسکار

۳۸ کشته از جمله ۱۶ کودک در ماداگاسکار
ژاندارمری مادگاسکار دوشنبه اعلام کرد در سانحه تصادف رانندگی در این کشور ۳۸ نفر از جمله ۱۶ کودک کشته شدند.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


۳۸ کشته از جمله ۱۶ کودک در ماداگاسکار

ژاندارمری مادگاسکار دوشنبه اعلام کرد در سانحه تصادف رانندگی در این کشور ۳۸ نفر از جمله ۱۶ کودک کشته شدند.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


۳۸ کشته از جمله ۱۶ کودک در ماداگاسکار

خرید لینک

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author