۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال در کشور فعال می‌شود

۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال در کشور فعال می‌شود
کرج – رییس فدراسیون هندبال کشور از فعال شدن ۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال در کشور فعال می‌شود

کرج – رییس فدراسیون هندبال کشور از فعال شدن ۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال در کشور فعال می‌شود

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author