۲۸ درصد زندانیان زن در انگلیس خود کشی می کنند

۲۸ درصد زندانیان زن در انگلیس خود کشی می کنند
وزارت دادگستری انگلیس با انتشار گزارشی از افزایش نگران کننده آمار خودکشی در زندان ها خبر داد.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


۲۸ درصد زندانیان زن در انگلیس خود کشی می کنند

وزارت دادگستری انگلیس با انتشار گزارشی از افزایش نگران کننده آمار خودکشی در زندان ها خبر داد.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


۲۸ درصد زندانیان زن در انگلیس خود کشی می کنند

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author