۲۵ کشته در حملات تروریستی بغداد

۲۵ کشته در حملات تروریستی بغداد
انفجار تروریستی بغداد در مراسم اعطای جام قهرمانی یک مسابقه فوتبال جان ۲۵ تن را گرفت.
۲۲:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


۲۵ کشته در حملات تروریستی بغداد

انفجار تروریستی بغداد در مراسم اعطای جام قهرمانی یک مسابقه فوتبال جان ۲۵ تن را گرفت.
۲۲:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


۲۵ کشته در حملات تروریستی بغداد

خبر دانشجویی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author