۱۲ فروردین؛ روز مردم سالاری و اسلامیت

۱۲ فروردین؛ روز مردم سالاری و اسلامیت
ملت ایران در ۱۲ فروردین ٥٨ به جمهوری اسلامی ایران آری گفت و برای حمایت از این رأی خویش سالهای سال ایستادگی کرد. امام خمینی(ره) در پیامی به همین مناسبت ۱۲ فروردین را یوم ا… خواندند.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


۱۲ فروردین؛ روز مردم سالاری و اسلامیت

ملت ایران در ۱۲ فروردین ٥٨ به جمهوری اسلامی ایران آری گفت و برای حمایت از این رأی خویش سالهای سال ایستادگی کرد. امام خمینی(ره) در پیامی به همین مناسبت ۱۲ فروردین را یوم ا… خواندند.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


۱۲ فروردین؛ روز مردم سالاری و اسلامیت

بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author