۱۰ کشته و زخمی در حملات تروریستی تونس

۱۰ کشته و زخمی در حملات تروریستی تونس
در حمله تروریستی در منطقه القصرین تونس، سه نظامی این کشور کشته و هفت نفر زخمی شدند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


۱۰ کشته و زخمی در حملات تروریستی تونس

در حمله تروریستی در منطقه القصرین تونس، سه نظامی این کشور کشته و هفت نفر زخمی شدند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


۱۰ کشته و زخمی در حملات تروریستی تونس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author