۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شد/ صدور ۲۲میلیون کارت تا پایان سال

۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شد/ صدور ۲۲میلیون کارت تا پایان سال
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا کنون ۱۰میلیون عدد کارت هوشمند ملی صادر شده است و هدف گذاری شده است تا پایان امسال نیز این تعداد به ۲۲میلیون عدد برسد.
۱۹:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شد/ صدور ۲۲میلیون کارت تا پایان سال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا کنون ۱۰میلیون عدد کارت هوشمند ملی صادر شده است و هدف گذاری شده است تا پایان امسال نیز این تعداد به ۲۲میلیون عدد برسد.
۱۹:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شد/ صدور ۲۲میلیون کارت تا پایان سال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author