یک کشته در تیراندازی نیواورلئان

یک کشته در تیراندازی نیواورلئان
در ادامه خشونتهای خیابانی در آمریکا و درپی تیراندازی در نیواورلئان یک مرد کشته و یک افسر پلیس ایالتی زخمی شد.
۰۸:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


یک کشته در تیراندازی نیواورلئان

در ادامه خشونتهای خیابانی در آمریکا و درپی تیراندازی در نیواورلئان یک مرد کشته و یک افسر پلیس ایالتی زخمی شد.
۰۸:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


یک کشته در تیراندازی نیواورلئان

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author