یک کارت قرمز، بدهی ذوب به فینال حذفی (عکس)

یک کارت قرمز، بدهی ذوب به فینال حذفی (عکس)
احتمال داشت ذوب‌آهن سه دقیقه پایانی بازی برابر استقلال تهران را 10 نفره دنبال کند ولی علیرضا فغانی چنین تصمیمی نگرفت.

یک کارت قرمز، بدهی ذوب به فینال حذفی (عکس)

احتمال داشت ذوب‌آهن سه دقیقه پایانی بازی برابر استقلال تهران را 10 نفره دنبال کند ولی علیرضا فغانی چنین تصمیمی نگرفت.
یک کارت قرمز، بدهی ذوب به فینال حذفی (عکس)

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author