یک هوادار ملوان سکته کرد

یک هوادار ملوان سکته کرد
یک هوادار تیم فوتبال ملوان انزلی پس از پیروزی تیمش مقابل سپیدرود رشت سکته قلبی کرد و راهی بیمارستان شد.

یک هوادار ملوان سکته کرد

یک هوادار تیم فوتبال ملوان انزلی پس از پیروزی تیمش مقابل سپیدرود رشت سکته قلبی کرد و راهی بیمارستان شد.
یک هوادار ملوان سکته کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author