یک تابلوی مقوایی هدیه خداحافظی نویدکیا(عکس)

یک تابلوی مقوایی هدیه خداحافظی نویدکیا(عکس)
تصمیم ناگهانی محرم نویدکیا در تصمیم به خداحافظی در دربی اصفهان دست مسئولان و برگزارکنندگان را برای انجام مراسم در خور شأن او بست.

یک تابلوی مقوایی هدیه خداحافظی نویدکیا(عکس)

تصمیم ناگهانی محرم نویدکیا در تصمیم به خداحافظی در دربی اصفهان دست مسئولان و برگزارکنندگان را برای انجام مراسم در خور شأن او بست.
یک تابلوی مقوایی هدیه خداحافظی نویدکیا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author