یک بوم دو هوای هسته ای/ مقاله اوباما در واشنگتن پست درباره ایران

یک بوم دو هوای هسته ای/ مقاله اوباما در واشنگتن پست درباره ایران
رئیس جمهور آمریکا طی مقاله‌ای در یک روزنامه نوشت که ایران اکنون با جامع ترین رژیم بازرسی از یک برنامه هسته‌ای روبروست و ما برای اطمینان از پایبندی این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای هوشیار خواهیم بود.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


یک بوم دو هوای هسته ای/ مقاله اوباما در واشنگتن پست درباره ایران

رئیس جمهور آمریکا طی مقاله‌ای در یک روزنامه نوشت که ایران اکنون با جامع ترین رژیم بازرسی از یک برنامه هسته‌ای روبروست و ما برای اطمینان از پایبندی این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای هوشیار خواهیم بود.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


یک بوم دو هوای هسته ای/ مقاله اوباما در واشنگتن پست درباره ایران

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author