یک بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدم؛/ الکساندر نوری: عاشق ایران هستم

یک بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدم؛/ الکساندر نوری: عاشق ایران هستم
سرمربی وردربرمن آلمان از علاقه خود به ایران می‌گوید و دایی، کریمی، هاشمیان و مهدوی‌کیا را بازیکنان فوق‌العاده تاریخ این کشور می‌داند.

یک بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدم؛/ الکساندر نوری: عاشق ایران هستم

سرمربی وردربرمن آلمان از علاقه خود به ایران می‌گوید و دایی، کریمی، هاشمیان و مهدوی‌کیا را بازیکنان فوق‌العاده تاریخ این کشور می‌داند.
یک بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدم؛/ الکساندر نوری: عاشق ایران هستم

label, , , , , , , , , , ,

About the author