یک امتیاز شیرین اما سوال برانگیز/ یونایتد مورینیو با بازی تدافعی به جام می رسد؟

یک امتیاز شیرین اما سوال برانگیز/ یونایتد مورینیو با بازی تدافعی به جام می رسد؟
مرسی سایدی ها و شیاطین سرخ، در تلاشی نافرجام در آنفیلد، به تساوی بدون گل رضایت دادند. نتیجه ای که به نظر می رسید بیشتر مورد نظر مورینیو بود تا یورگن کلوپ.

یک امتیاز شیرین اما سوال برانگیز/ یونایتد مورینیو با بازی تدافعی به جام می رسد؟

مرسی سایدی ها و شیاطین سرخ، در تلاشی نافرجام در آنفیلد، به تساوی بدون گل رضایت دادند. نتیجه ای که به نظر می رسید بیشتر مورد نظر مورینیو بود تا یورگن کلوپ.
یک امتیاز شیرین اما سوال برانگیز/ یونایتد مورینیو با بازی تدافعی به جام می رسد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author