یعقوب کریمی: مصدومیتم جدی نیست

یعقوب کریمی: مصدومیتم جدی نیست
هافبک تیم استقلال در رابطه با مصدومیت خود می گوید اتفاق خاصی نیفتاده است.

یعقوب کریمی: مصدومیتم جدی نیست

هافبک تیم استقلال در رابطه با مصدومیت خود می گوید اتفاق خاصی نیفتاده است.
یعقوب کریمی: مصدومیتم جدی نیست

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author