یاسر بختیاری: دوست دارم برای صعود به جام جهانی بخوانم/فوتبالی نیستم ولی طرفدار تیم ملی هستم

یاسر بختیاری: دوست دارم برای صعود به جام جهانی بخوانم/فوتبالی نیستم ولی طرفدار تیم ملی هستم
خواننده مطرح رپ ایران اخیرا با چند ملی پوش دیدار داشته است.

یاسر بختیاری: دوست دارم برای صعود به جام جهانی بخوانم/فوتبالی نیستم ولی طرفدار تیم ملی هستم

خواننده مطرح رپ ایران اخیرا با چند ملی پوش دیدار داشته است.
یاسر بختیاری: دوست دارم برای صعود به جام جهانی بخوانم/فوتبالی نیستم ولی طرفدار تیم ملی هستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author