یازده کشته و زخمی در انفجار شرق لبنان

یازده کشته و زخمی در انفجار شرق لبنان
صلیب سرخ لبنان اعلام کرد؛ انفجار در ورودی شهر زحله در شرق لبنان، یک کشته و ده مجروح برجای گذاشت.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


یازده کشته و زخمی در انفجار شرق لبنان

صلیب سرخ لبنان اعلام کرد؛ انفجار در ورودی شهر زحله در شرق لبنان، یک کشته و ده مجروح برجای گذاشت.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


یازده کشته و زخمی در انفجار شرق لبنان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author