یادشان رفته بود مسابقه فوتبال در حال برگزاری است/ خلیل‌زاده: فکر می‌کردند آمریکایی هستیم!

یادشان رفته بود مسابقه فوتبال در حال برگزاری است/ خلیل‌زاده: فکر می‌کردند آمریکایی هستیم!
مدافع تیم فوتبال سپاهان می گوید هدف تیمش در جام حذفی رسیدن به عنوان قهرمانی است.

یادشان رفته بود مسابقه فوتبال در حال برگزاری است/ خلیل‌زاده: فکر می‌کردند آمریکایی هستیم!

مدافع تیم فوتبال سپاهان می گوید هدف تیمش در جام حذفی رسیدن به عنوان قهرمانی است.
یادشان رفته بود مسابقه فوتبال در حال برگزاری است/ خلیل‌زاده: فکر می‌کردند آمریکایی هستیم!

جوکر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author