گوچی به بازی با هند نمی رسد!

رضا قوچان نژاد که در تمرینات روزهای اخیر تیم ملی مصدوم شده بود احتمالا به بازی با هند نمی رسد.

فانتزی

فانتزی

label, , , , , , , , ,

About the author