گوچی: بازی‌های قبلی با کره را از یاد برده‌ایم! /می‌رویم ۳ امتیاز را بگیریم

گوچی: بازی‌های قبلی با کره را از یاد برده‌ایم! /می‌رویم ۳ امتیاز را بگیریم
رضا قوچان‌نژاد می‌گوید:«همه ما می‌دانیم که بازی ما با کره‌جنوبی اهمیت زیادی دارد.»

گوچی: بازی‌های قبلی با کره را از یاد برده‌ایم! /می‌رویم ۳ امتیاز را بگیریم

رضا قوچان‌نژاد می‌گوید:«همه ما می‌دانیم که بازی ما با کره‌جنوبی اهمیت زیادی دارد.»
گوچی: بازی‌های قبلی با کره را از یاد برده‌ایم! /می‌رویم ۳ امتیاز را بگیریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author