گولچ و دردسری تازه برای پرسپولیس

گولچ و دردسری تازه برای پرسپولیس
برانکو اعتقادی به گولچ ندارد و حتی در بازی با سایپا هم نام او را در فهرست 18 نفره بازیکنان قرار نداد.

گولچ و دردسری تازه برای پرسپولیس

برانکو اعتقادی به گولچ ندارد و حتی در بازی با سایپا هم نام او را در فهرست 18 نفره بازیکنان قرار نداد.
گولچ و دردسری تازه برای پرسپولیس

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author