گودرزی: حاشیه‌ بزرگترین لطمه را به ورزشکاران می‌زند/ امیدوارم سلیمی موفقیتش در المپیک قبلی را تکرار کند

گودرزی: حاشیه‌ بزرگترین لطمه را به ورزشکاران می‌زند/ امیدوارم سلیمی موفقیتش در المپیک قبلی را تکرار کند
وزیر ورزش و جوانان امروز (سه شنبه) از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بازدید کرد.

گودرزی: حاشیه‌ بزرگترین لطمه را به ورزشکاران می‌زند/ امیدوارم سلیمی موفقیتش در المپیک قبلی را تکرار کند

وزیر ورزش و جوانان امروز (سه شنبه) از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بازدید کرد.
گودرزی: حاشیه‌ بزرگترین لطمه را به ورزشکاران می‌زند/ امیدوارم سلیمی موفقیتش در المپیک قبلی را تکرار کند

شهر خبر

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author